Manifest udržitelného webu

Manifest udržitelného webu je projekt vytvořený londýnskou agenturou Wholegrain Digital, která na manifestu pracovala s několika kolegy z oboru, kteří sdílí svůj závazek k online udržitelnosti. Manifest je veřejnou deklarací podpory, kterou mohou digitální pracovníci a společnosti podnikající online podepsat, aby se zavázali k vytvoření internetu, který je kompatibilní s udržitelnou planetou a společností.

Manifest má šest jednoduchých principů, které nám připomínají zavázek tvorby udržitelného internetu, který začneme uplatňovat ve své práci:

1. Čistota

Služby, které poskytujeme a služby, které využíváme, budou poháněny obnovitelnými zdroji energie.

2. Účinnost

Produkty a služby, které poskytujeme, budou využívat co nejmenší množství energie a materiálových zdrojů.

3. Otevřenost

Produkty a služby, které poskytujeme, budou přístupné, umožní otevřenou výměnu informací a umožní uživatelům kontrolovat svá data.

4. Upřímnost

Produkty a služby, které poskytujeme, nebudou ve svém designu nebo obsahu uvádět uživatele v omyl ani je zneužívat.

5. Regenerace

Produkty a služby, které poskytujeme, podpoří ekonomiku, která živí lidi a planetu.

6. Odolnost

Produkty a služby, které poskytujeme, budou fungovat v době a na místech, kde je lidé nejvíce potřebují.

Proč byste jako digitální profesionál nebo podnikatel měl zvážit jeho podpis a řídit se jím?

Všichni víme, jaké dopady má změna klimatu na planetu a životní prostředí kolem nás. Internet je skvělým místem pro hledání a diskuzi o řešeních. K problému však také přispívá, protože spotřebovává velké množství elektřiny v datových centrech, telekomunikacích a koncových zařízeních, jako jsou notebooky a mobilní telefony.

Většina této elektřiny se vyrábí spalováním fosilních paliv, o kterých všichni víme, že uvolňují oxid uhličitý a další škodlivé skleníkové plyny do zemské atmosféry. To je důvod, proč kdyby byl internet zemí, byl by 7. největším znečišťovatelem na světě. A co je horší, očekává se, že výrazně poroste!

Kde můžete manifest podepsat?

Webová stránka manifestu vám umožňuje přidat své jméno jako signatáře, abyste vyjádřili svůj závazek k vytvoření udržitelného internetu. Neznamená to, že budete perfektní – nikdo není dokonalý. Ale nastavuje to váš záměr snažit se ve své práci dodržovat zásady manifestu a pomoci posunout naše odvětví správným směrem. Pokud jste jej ještě nepodepsali, můžete jej podepsat zde .

Credit: wholegraindigital.com